Vincity Ocean Park - Gia Lâm - Tư vấn BĐS Vinhomes
STT TÊN THƯ MỤC TẢI VỀ
1 Chính sách bán hàng biệt thự Đang cập nhật
2 Chính sách đặt cọc chung cư Click Here
3 Chính sách bán hàng chung cư Click Here
4 Mặt bằng tổng thể ĐĐT Vincity Click Here
5 Mặt bằng tòa Park 1 Click Here
6 Mặt bằng tòa Park 2 Click Here
7 Mặt bằng tòa Park 3 Click Here
8 Mặt bằng tòa Park 5 Click Here
9 Mặt bằng tòa Park 6 Click Here
10 Mặt bằng tòa Park 7 Click Here
11 Mặt bằng tòa Park 8 Click Here
12 Mặt bằng tòa Park 9 Click Here
13 Mặt bằng tòa Park 10 Click Here
14 Mặt bằng tòa Park 11 Click Here
 15 Mặt bằng tòa Park 12 Click Here
 16 Mặt bằng tòa Park 15 Click Here
 17 Mặt bằng tòa Park 16 Click Here
18 Mặt bằng tòa Park 17 Click Here
19 Mặt bằng tòa Park 18 Click Here
20 Mặt bằng tòa Park 19 Click Here

 

.

.

TÀI KHOẢN NỘP TIỀN:

TK: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO
STK: 1903.2810.440996
Ngân hàng Techcombank Hội Sở
Nội dung nộp tiền: <Tên Khách hàng> nộp tiền <Mã căn> dự án VCT OCP


hotline