Hồ sơ & pháp lý Vinhomes West Point - Đỗ Đức Dục
STT TÊN THƯ MỤC TẢI VỀ
1 Chính sách bán hàng căn OT tòa W1, W2 Click Here
2 Chính sách bán hàng W2, W3 Click Here
3 Hợp đồng mua bán Click Here
4 Mặt bằng tòa W1 Click Here
5 Mặt bằng tòa W3 Click Here
6 Măt bằng tòa W2 Click Here 
7 Bảng nguyên vật liêu bàn giao Click Here

TÀI KHOẢN NỘP TIỀN:

TK: Công ty TNHH Metropolis Hà Nội

STK: 191.32963349.666

Ngân hàng Techcombank – Hội sở

Nội dung: Họ tên khách CMND nộp tiền theo VBTT/TTĐC số ……/VH WP


hotline