VINHOMES METROPOLIS - LIỄU GIAI

VINHOMES METROPOLIS - LIỄU GIAI

STTTÊN THƯ MỤCTẢI VỀ
1 Chính sách bán hàng 9/10/2016Click Here
2 Chính sách bán hàng (thanh toán sớm)Click Here
3 Mặt bằng tòa M1Click Here
4 Mặt bằng tòa M2Click Here
5 Mặt bằng tòa M3Click Here
6 Danh mục đồ rời cam kết cho thuêClick Here
7 Văn bản thỏa thuậnClick Here
8 Phụ lục văn bản thỏa thuậnClick Here
9 Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng vayClick Here
10 Bản đăng ký nguyện vọngClick Here
11 Hợp đồng mua bánClick Here